Rada Rodziców

Maria Budz - przewodnicząca

Krystyna Wacław - zastępca

Urszula Chowaniec Bombac - skarbnik