Rada Pedagogiczna

Danuta Madeja

Matematyka

Dyrektor szkoły
Jadwiga Pilch

Język polski

Bibliotekarz
Małgorzata Jurgowian

Język angielski

Język niemiecki

WOS

Wychowawca  klasy  V-VI
Agata Gizak

Biologia

Przyroda

Plastyka

Technika

Wychowanie fizyczne

Wychowawca klasy VII-VIII
Elżbieta Wolanin

Fizyka

Informatyka

 
Justyna Pczelar

Matematyka

Wychowawca klasy IV
Magdalena Szyszka- Janicka

Historia

 
Dominik Remiasz

Geografia

 
Ks. Wojciech Buczek

Religia

 
Alicja Kuchta

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy I

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Dominika Kowalczyk

Muzyka

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca klasy II-III
Aneta Rusin

Edukacja przedszkolna

Wychowawca oddziału przedszkolnego
Judyta Ptak

Logopedia

 
Małgorzata Piszczek

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Technika