Historia Szkoły

Krótka historia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Rzepiskach.

Do obwodu szkoły należą: Potok Wojtyczków i Potok Grocholów.

Rzepiska położone są na Polskim Spiszu, należą do Gminy Bukowina Tatrzańska.

Ukształtowanie terenu  oraz położenie poszczególnych osiedli np. Pawliki 920 m.n.p.m. spowodowało, iż wieś Rzepiska ma dwie szkoły podstawowe. Początki szkolnictwa w tyt. miejscowości sięgają  drugiej połowy XIX wieku.

W kronice szkolnej czytamy: „Nauka odbywała się w domu wykupionym od jednego z gospodarzy, wybudowanym na Tomasowskim Wierchu. Szkoła znajdowała się w tym miejscu, by dostęp do niej był ze wszystkich potoków /osiedli/ mniej-więcej jednakowy. Miejsce to było niedostępne, zwłaszcza w zimie, gdy zaspy sięgały kilku metrów. Gazdowie radzili jak ten problem rozwiązać. Przyroda  przyspieszyła powzięcie decyzji, silny wiatr zerwał dach i uszkodził budynek. Gazdowie podjęli decyzje, aby w Rzepiskach były dwie szkoły. Jedna na Potoku Bryjowym, druga szkoła na Potoku Grocholowym”.

W 1908 r. powstaje w Rzepiskach, Potok Bryjów z pomocą państwa węgierskiego szkoła murowana. Potok Grocholów nie otrzymał należytej pomocy od państwa, dlatego szkoła nie została wybudowana.  W czasie II wojny światowej Spisz został włączony do państwa słowackiego, Nastąpił  przyspieszony proces słowakizacji tych terenów. Państwo słowackie zorganizowało dwie szkoły nr 1, która funkcjonowała również w okresie międzywojennym, jak też szkołę podstawową nr 2 na Potoku Grocholowym. Po wojnie polskie władze oświatowe uruchomiły w Rzepiskach  dwie szkoły podstawowe. Potok Grocholów i Wojtyczków nie miał budynku, nauka odbywała się w wynajętych pomieszczeniach domów gazdów. Stopień organizacyjny w poszczególnych latach Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzepiskach był różny.

Mieszkańcy  wykazywali ogromne starania, aby w obwodzie Potoku Grocholowego i Wojtyczkowego była szkoła, mająca własny budynek.

Początkiem lat osiemdziesiątych Gmina Bukowina Tatrzańska zakupiła budynek od mieszkańca Potoku Grocholowego i utworzyła w nim  ośmioletnią  szkołę podstawową, która funkcjonuje do dzisiaj.

W 2010 r. szkoła przyjęła imię Jana Pawła II.

Pełna nazwa szkoły  to Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Rzepiskach.