SUKCESY SZKOŁY - wyniki nauczania 2013-2019

SUKCESY SZKOŁY – WYNIKI NAUCZANIA 2013-2019

Egzaminy zewnętrzne

-SPRAWDZIANY PO KLASIE VI

-EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

2013 rok

Wynik szkoły – IX  stanina

I miejsce w powiecie tatrzańskim.

2014 rok

-wykorzystanie wiedzy w praktyce /matematyka/ – 75%

I miejsce z wyżej wymienionej umiejętności w Gminie Bukowina Tatrzańska.

2015 rok

Matematyka -72,5 %

I miejsce w Gminie Bukowina Tatrzańska.

2016 rok

VII stanina –wynik wysoki: język polski, matematyka, język angielski

Drugie miejsce w Gminie Bukowina Tatrzańska, 5 miejsce  w powiecie tatrzańskim.

2019 rok –egzamin po klasie VIII

VIII stanina- wynik wysoki/ język polski, matematyka

II miejsce w Gminie Bukowina Tatrzańska – łącznie  język polski, matematyka, język angielski I miejsce z matematyki w powiecie tatrzańskim.